Doelsoorten

Per regio in Nederland wordt gekeken hoe de leefgebieden gecreëerd en in stand gehouden moeten worden voor een soort of groepen van soorten. Voor het werkgebied van ANV Waddenvogels zijn de weidevogels onze doelsoorten, te weten; de grutto, de tureluur, de scholekster en de kievit. De beheermaatregelen zijn gericht op het verbeteren van de weidevogelbiotoop en daarmee het vergroten van de populatie.

Grutto

Grutto

Nergens in Europa broeden zoveel grutto’s als in Nederland. Ze...

Scholekster

Scholekster

De scholekster is een zwart-witte stevige steltloper met lange...

Kievit

Kievit

De kievit is een van de meest kenmerkende (weide-)vogelsoorten van ons...

Tureluur

Tureluur

De tureluur dankt zijn naam aan het geluid dat de vogel maakt:...

In het kort

ANV Waddenvogels coördineert en ziet toe op het weidevogelbeheer op agrarische percelen op de eilanden Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Samen met boeren en andere deskundigen op de eilanden wordt jaarlijks bekeken op welke percelen de specifieke beheerpakketten worden ingezet.