Waddeneilanden

Het gaat goed met de weidevogelstand.  op de Friese Waddeneilanden. Dat komt mede door de inzet van de boeren op de eilanden. Vrijwel allemaal doen ze aan weidevogelbeschermende maatregelen op hun bedrijven. Daarvoor zijn ze lid van de Agrarische Natuurvereniging (ANV) De Waddenvogels. Deze vereniging coördineert op de Friese Waddeneilanden (Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog) het weidevogelbeheer op boerenland.

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Op Schiermonnikoog wordt het kerngebied gevormd door de Banckspolder....

Ameland

Ameland

Ameland kent 2 kerngebieden, Ameland Oost (Nes-Buren) en Ameland West...

Terschelling

Terschelling

Op Terschelling concentreert de weidevogelbescherming zich in één...

In het kort

ANV Waddenvogels coördineert en ziet toe op het weidevogelbeheer op agrarische percelen op de eilanden Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Samen met boeren en andere deskundigen op de eilanden wordt jaarlijks bekeken op welke percelen de specifieke beheerpakketten worden ingezet.