Meer info voor leden

Gebiedscollectief Waddenvogels is een samenwerkingsverband van de 3 agrarische natuurverenigingen van Schiermonnikoog, Terschelling en Ameland. De 3 eilanden bundelen hun kracht binnen het collectief. De afzonderlijke agrarische natuurverenigingen voeren zelfstandig hun taken uit. De natuurvereniging Waddenvogels is voor consistent natuurbeleid en het meer kosteneffectief maken van ganzenfoerageergebieden. Daarnaast onderstreept het collectief het belang van de weidevogels met het oog op de unieke situatie op de eilanden.

Bron:

https://www.anjabrouwerfotografie.nl/