Het team

ANV Waddenvogels wordt als collectief geleid door een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur komt gemiddeld om de maand bijeen. Heeft u vragen voor het bestuur? Stuur een mail naar de secretaris. 

Dagelijks bestuur 

voorzitter

Marjo Metz
E: m.metz@wadddenvogels.nl

secretaris 

Ludie van der Bijl
E:  ludievanderbijl@gmail.com

penningmeester

Jodi Kuijpers
E:  jd.kuipers@kpnmail.nl

Algemeen bestuur 

Het algemeen bestuur komt gemiddeld om de maand bijeen en vergadert 2 keer per jaar met het dagelijks bestuur (DB) en de algemeen coördinator. Het algemeen bestuur (AB) bestaat, naast het DB, uit:
 

Johan de Jong
E: johanwillemdejong12@hotmail.com

Martin Hagen
E: m.hagen@eureca.nl

Corne Zorgdrager
E: corne_zorgdrager@hotmail.com

Het bestuur wordt dagelijks ondersteund door één algemeen coördinator en één algemeen medewerker.

Medewerkers ANV  Waddenvogels

Siebe Tjalma, algemeen coördinator
T: 06-44658084
E: s.tjalma@waddenvogels.nl

Willianne Bakker, algemeen medewerker
T: 06-36278696
E: w.bakker@waddenvogels.nl

Naast bovenstaande medewerkers zijn er binnen ANV Waddenvogels ook een aantal mozaïekregisseurs actief. Zij kennen het veld en de boeren en weten precies welk beheer geschikt is, verrichten telwerkzaamheden en houden de uitvoering in de gaten. Ook kunnen, zij indien nodig, last minute beheer toepassen. Een voorbeeld van lastminute beheer is het later maaien op het land omdat er nog kuikens in het land zitten. De beheerder krijgt dan een aanvullende vergoeding voor de extra beheermaatregelen.

Voor de nazorg werken we samen met de Bond van Friese Vogelwachten.

Mozaïekregisseurs:

Ameland: 

Hollum- Ballum: IJme Brijker
E: brijker.karst@knid.nl

Nes-Buren: Pedro Kooiker
E: pckooiker@gmail.com

Terschelling: 

Steven Klijn
E: steven.petraklijn@ziggo.nl

In het kort

ANV Waddenvogels coördineert en ziet toe op het weidevogelbeheer op agrarische percelen op de eilanden Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Samen met boeren en andere deskundigen op de eilanden wordt jaarlijks bekeken op welke percelen de specifieke beheerpakketten worden ingezet.