Terschelling

Op Terschelling concentreert de weidevogelbescherming zich in één gebied rond de dorpen. Het gebied is ruim 800 ha groot, dit is geheel in agrarisch natuurbeheer.
 

In het kort

ANV Waddenvogels coördineert en ziet toe op het weidevogelbeheer op agrarische percelen op de eilanden Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Samen met boeren en andere deskundigen op de eilanden wordt jaarlijks bekeken op welke percelen de specifieke beheerpakketten worden ingezet.