Ameland

Ameland kent 2 kerngebieden, Ameland Oost (Nes-Buren) en Ameland West (Hollum- Ballum). Deze beide gebieden hebben hun eigen mozaïekregisseurs en vrijwilligers die de nesten en kuikens registeren. De grijze vlakken zijn de percelen in beheer.

Ameland Oost

Ameland Oost (Nes-Buren)  is 438 ha groot, dit is geheel in agrarisch natuurbeheer.

Ameland West

Ameland West (Hollum-Ballum 935 ha, hiervan is ruim 916 hectare in agrarisch natuurbeheer.


In het kort

ANV Waddenvogels coördineert en ziet toe op het weidevogelbeheer op agrarische percelen op de eilanden Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Samen met boeren en andere deskundigen op de eilanden wordt jaarlijks bekeken op welke percelen de specifieke beheerpakketten worden ingezet.